POLIKLINIKA SMILE
You are here: Home page » Dentalne usluge » Oralna kirurgija

ORALNA KIRURGIJA

ORALNA KIRURGIJA

Oralna kirurgija sastoji se od niza kirurških zahvata sa svrhom poboljšanja nepovoljnih anatomskih i bioloških situacija. Uz primjenu današnjih modernih metoda, oralna kirurgija nije više odbojna kao što je nekad bila. Intraoperativna bol ne postoji ili je svedena na minimum, a kućna terapija tradicionalnim ili homeopatskim lijekovima, izvrsno kontrolira eventualne bolne postoperativne simptome.
Najčešći zahvati oralne kirurgije su vađenje zuba, kirurško vađenje umnjaka i zaostalih korijena, apikotomija, postavljenje implantata, podizanje sinusa i mnogi drugi.

Cilj Poliklinike Smile prije svega je sigurnost i kvaliteta pružene usluge pacijentu. Prva u ovom dijelu Europe može se deklarirati kao certificirana poliklinika za implantologiju.
Tim vrhunskih stručnjaka, te konstantno ulaganje u kvalitetu i edukaciju osoblja čine Polikliniku Smile jednu od najkompetentnijih poliklinika za implantologiju u našoj regiji.„Master of oral medicine in implantology“ prva je akademska titula u skladu s međunarodnim Bolonjskim kriterijima. Titula je akreditirana od strane Njemačkog društva za implantologiju, a dodjeljuje se nakon postdiplomskog studija i specijalizacije te znanstvenog magistarskog rada. 

Dr. Darko Slovša kao jedini u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj „Master of oral medicine in Implantology“, također posljeduje i titulu “Specialist in Implantology", također dobivenu od strane Njemačkog društva za imlantologiju.

Sa više od 7800 postavljenih dentalnih implantata, visokom opremljenosti poliklinike (dijagnostika, CT, digitalna panorama, RVG, kirurška oprema...) i visokim stupnjom znanja našeg tima, uvijereni smo da ćete kod nas dobiti vrhunsku kvalitetu uz garantiranu sigurnost zahvata.

IMPLANTOLOGIJA > od 10000 stavljenih implantata Implantologija je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom dentalnih implantata. Postoje razlicite vrste implantata. Najcesci dentalni implantati su nacinjeni od titana, biokompatibilnog materija...

AUGMENTACIJA / REGENERACIJA KOSTI Ukoliko kost nije dostatna za ugradnju implantata, neophodno je pristupiti augmentaciji tj. nadogradjivanju i kreiranju kosti presadjivanjem vlastite i/ili koristenjem umjetne kosti. Taj se kirurski...

PODIZANJE SINUSA - SINUS LIFT Podizanje dna sinusa je kirur ki zahvat kojim se nadomje ta kost koja nedostaje u stra njem podru ju gornje eljusti, to se esto dogodi zbog dugogodi njeg nedostatka zuba. Ponekad se implantati u...

VAĐENJE ZUBA Do potrebe za vadjenjem zuba dolazi kad je zub napadnut dubokim karijesom koji je destruirao veci dio zuba, i vise nije moguce "spasiti ga. Medju pacijentima, vadjenje zuba predstavlja stomatoloski ...

APIKOTOMIJA i GRANULOMI Apikotomija je kirurski zahvat koji se primjenjuje kad nije moguce lijeciti zub i okolno tkivo korijena zuba koji ima apikalnu leziju te se pristupa uklanjanju vrha korijena zuba. Postupak se naj...