POLIKLINIKA SMILE
You are here: Home page » Dentalne usluge » Dijagnostika

Dijagnostika

DIJAGNOSTIKA

U Poliklinici Smile nudimo mogućnost cjelokupne dijagnostike pomoću suvremenih Planmeca digitalnih aparata. Naši aparati omogućuju izradu panoramskih snimaka, radioviziografija i CT (3D) snimaka, koji su neophodni za određivanje pravilne dijagnoze u svim granama stomatologije.

Kvalitete naših digitalnih aparata su:

-smanjena doza zračenja (do 90 %), čime je zagarantirana zaštita i pacijenta i osoblja;

-brzo postavljanje točne dijagnoze i planiranje terapije;

-promptno stvaranje slike - digitalna snimka prikazuje se na ekranu odmah po samom slikanju.

ORTOPANTOMOGRAFIJA

ORTOPANTOMOGRAFIJA (panoramski snimak obje čeljusti) radi se zbog uvida u stanje usne šupljine pacijenta. Takav snimak daje nam opće informacije o zubima, stanju kosti kao i nekim susjednim strukturama (temporomandibularni zglobovi, sinusi i dr). Okvirni je uvid u cjelokupnu situaciju u usnoj šupljini, a nadopunjuje se po potrebi RVG i CT snimcima.

RADIOVIZIOGRAFIJA

RADIOVIZIOGRAFIJA (RVG) snimkom dobivamo ciljanu sliku pojedinog zuba koja prikazuje detalje krune i korijena kao i okolne strukture parodonta i alveolarne kosti. Slika se promptno prikazuje na ekranu i omogućuje kompjutersku analizu, preciznu dijagnozu i plan terapije.

CT (3D)

Pomoću CT- 3D snimka liječnik može točno odrediti gustoću, kvantitetu i kvalitetu kosti, vidjeti promijene (grnulome, ciste isl.) na korijenu zuba, susjedne anatomske strukture, te odrediti točno mjesto postavljanja implantata. Suvremenu implantologiju nemoguće je zamisliti bez CT analize. Svi pacijenti imaju mogućnost dobiti svoje CT snimke pohranjene na cd-u.