POLIKLINIKA SMILE
You are here: Home page » Dentalne usluge

DENTALNE USLUGE

DENTALNI ZAHVATI

Zašto plaćati više za stomatološke usluge?

Tim Poliklinke Smile garantira Vam pouzdanost i profesionalnost na visokom nivou, uz dobre cijene usluga.

Dajemo garanciju na sve radove i materijale koje koristimo.

Zašto posjetiti Polikliniku Smile?

...kvaliteta usluge, educirano i ljubazno osoblje, ušteda...

Dakle, što čekate?

Kontaktirajte nas još danas kako biste si osigurali usluge u jednom od najmodernijih stomatoloških centara u ovom dijelu Europe.

Oralna kirurgija

Protetika

Parodontologia

Dentalna estetika

Konzervativna stomatologija Konzervativna stomatologija je grana stomatologije koja se predla e za lije enje zubi o te enih karijesom ili traumom. Lije enje konzervativnom terapijom obuhva a lije enje karijesa, korjenskih kan...

Ortodoncija

Pedodoncija

Radiologija \ CT

Dentalni laboratorij

Chirurgia Orale Implantologia Croazia

Oralna kirurgija Oralna kirurgija sastoji se od niza kirur kih zahvata sa svrhom pobolj anja nepovoljnih anatomski...

Odontoiatrio Estetica Croazia

Dentalna estetika

Odontoiatria Conservativa Croazia

Konzervativna stomatologija Konzervativna stomatologija je grana stomatologije koja se predla e za lije enje zubi o te enih karijesom ili traumom. Lije enje konzervativnom terapijom obuhva a lije enje karijesa, korjenskih kan...

Paradontologia Croazia

Parodontologia Parodontologija je grana stomatologije koja se bavi lije enjem bolesti parodonta. Sve do nedavno ...

Protesi Corone Ponti Fissa Mobile Croazia

Protetika

Radiologia TAC CT Lastra Panoramica Croazia

Radiologija \ CT Poliklinika SMILE opremljena je najsuvremenijom tehnologijom koja se konstantno unapre uje garant...

Ortodoncija Ortodoncija je dio stomatolagije koji se bavi rastom i razvojem dentalnog i maksijano-facijalnim ...

Pedodonzia Croazia

Pedodoncija Omogu ite svojoj djeci da rastu sa zdravim zubima! Kroz igru na i e doktori nau iti Va e dijete ...

Laboratorio odontotecnico

Dentalni laboratorij Zubotehni ki laboratorij u Poliklinici SMILE raspola e modernom opremom visoke kvalitete koja je ...