POLIKLINIKA SMILE
You are here: Home page » Dentalne usluge » Opca anestezija i sedacija

Opc`a anestezija i sedacija

OPĆA ANESTEZIJA I SEDACIJA
U STOMATOLOGIJI

Iako su indikacije za opću anesteziju i sedaciju rijetke, kroz rad sa brojnim pacijentima prepoznali smo potrebu za ovom vrstom usluge.Najčešći razlozi za obavljanje zahvata u općoj anesteziji su:

dugotrajni i opsežni zahvati;zahvati kod male djece;zahvati kod pacijenata sa patološkim strahom od radova iz područja
stomatologije i oralne kirurgije;hendikepirane osobe i osobe sa posebnim potrebama;pacijenti koji imaju vrlo izražen podražaj na povraćanje.

Vrstu anestezije (opća anestezija ili sedacija) određuje anesteziolog u dogovoru sa kirurgom i pacijentom. Najčešće se koristi sedacija, pri čemu se lijek aplicira venoznim putem. Dosadašnja iskustva pokazuju da pacijenti dobro podnose ovu vrstu anstezije.

Da bi smanjili moguće rizike i neželjene situacije, prije zahvata neophodno je ispuniti posebnu vrstu upitnika o zdravstvenom stanju, nakon čega specijalist anesteziolog odlučuje o eventualnim dodatnim pretragama. U većini slučajeva pacijenti nastavljaju normalno sa svakodnevom terapijom, ukoliko ju uzimaju.