POLIKLINIKA SMILE
You are here: Home page » Dentalne usluge » Ortodoncija

ORTODONCIJA

Ortodoncija je dio stomatolagije koji se bavi rastom i razvojem dentalnog i maksijano-facijalnim paratom, od rođenja do odrasle dobi.
Koriste se preventivne i korektivne procedure anomalija, koristeći mobilne i fiksne aparate, koje dovode u normalnu anatomsku i funkcionalnu korelaciju zube i njihovu koštanu bazu.
Rezultat je ispravna okluzija i dobar estetski izgled.

Prvi posjet ortodontu trebao bi biti oko sedme godine života. Većina anomalija bi se trebale liječiti između osme i četrnaeste godine života, dok je neke potrebno liječiti i ranije kako bi se izbjegao razvoj ozbiljnijih problema. Vrlo je važno naglasiti da dobna granica pacijenta za posjet ortodontu ne postoji. Anomalije zubi i čeljusti mogu se ispraviti u bilo kojoj dobi.

ORTODONCIJA ZA ODRASLE Ortodoncija za odrasle Do nedavno se je ortodontski aparati mogao vidjeti samo kod djece i adolescenata. Me utim, danas nije vi e iznena uju e da se ak i odrasli podvrgavaju ortodontskoj terapi...

DJECJA ORTODONCIJA

FIKSNI ORTODONSKI APARATIC Fiksni ortodontski aparatic Najefikasniji i najpoznatiji nacin korekcije ortodontskih anomalija. Koriste se kad je potrebno ispraviti nepravilno poredane zube, budu i da oni mogu postaviti zube u...

Ortodonzia Dell Adulto e Infantile Croazia

MOBILNI ORTODONSKI APARATIC Mobilni ortodontski aparati - Obi no se koriste u pocetnoj fazi terapije ili tijekom rasta i razvoja. Mogu se izvaditi za vrijeme oralne higijene ili ukoliko je potrebno korigirati jacinu stezanja...

INTERCEPTIVNA ORTODONCIJA Interceptivna ortodoncija Svrha interceptivne ortodoncije je prevencija razvoju ozbiljnih anomalija koje je vrlo tesko rijesiti. Prevencija u ranoj dobi moze sprijeciti kasnije vadjenje zubi i i..

ESTETSKI APARATIC Estetski aparatic Zadnjih godina ortodonti se nalaze pred zahtjevima pacijenata koji traze gotovo nevidljive, a samim tim i najbolje ortodontske aparatice.